Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นดัชนีดาวโจนส์วันนี้

1. อะไรคือดัชนีดาวโจนส์ (DJI)? ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DJIA คือ ดัชนีหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยรวมถึงบริษัทต่อไปนี้: American Express Apple Boeing Coca-Cola IBM Microsoft Nike Visa และอื่น...
หน้าแรกคริปโตเรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

เรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

เรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

1. คำอธิบาย Bitcoin

เรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

Bitcoin คือสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้มีผู้ควบคุมหรือควบคุมโดยสถาบันใด ๆ เช่นธนาคารกลาง เพราะฉะนั้นมันเป็นสกุลเงินที่อยู่ในรูปแบบตลาดเปิด จึงทำให้ต่างหากจากเงินตราสินค้าทั่วไป โดย Bitcoin มีการถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ Bitcoin ยังเป็นเทคโนโลยี Blockchain ที่มีความปลอดภัยมากกว่าเงินตราสินค้าทั่วไป

2. วิธีการใช้ Bitcoin

เรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

สำหรับวิธีการใช้ Bitcoin มีขั้นตอนดังนี้

 • สร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) : ผู้ใช้งานจะต้องสร้าง Digital Wallet เพื่อใช้เก็บ Bitcoin ของตนเอง โดยสามารถใช้บริการ Wallet จากบริษัทต่าง ๆ ได้ เช่น Blockchain.info, Coinbase, Bitpay เป็นต้น หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Wallet ได้จาก App Store และ Google Play
 • ซื้อหรือขาย Bitcoin : ผู้ใช้งานสามารถซื้อหรือขาย Bitcoin ผ่านเว็บไซต์แลกเปลี่ยน (Exchange) เช่น Binance, Bitkub, Coinbase หรือผ่านบริการอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน Bitcoin กับเงินสกุลต่าง ๆ
 • ใช้ Bitcoin ชำระเงิน : ผู้ใช้งานสามารถใช้ Bitcoin ชำระเงินกับร้านค้าที่รับ Bitcoin เป็นการชำระเงินแบบดิจิทัลได้ โดยการส่ง Bitcoin จาก Digital Wallet ของตนเองไปยัง Digital Wallet ของร้านค้า

3. จุดเด่นและจุดด้อยของ Bitcoin

เรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

3.1. จุดเด่นของ Bitcoin

 • เป็นเทคโนโลยี Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูง
 • ไม่ถูกควบคุมโดยสถาบันใด ๆ
 • สามารถถือครองได้โดยไม่มต้องมีบัญชีธนาคารหรือบัญชีอื่นใด ๆ
 • การทำธุรกรรมเป็นอิสระและไม่ยุ่งยาก

3.2. จุดด้อยของ Bitcoin

 • ราคาของ Bitcoin มีความผันผวนสูง
 • ความเสี่ยงที่สูงกว่าเงินตราสินค้าทั่วไป
 • การเสียหายเนื่องจากความปลอดภัยที่ต่ำกว่าเงินตราสินค้าทั่วไป
 • ยังไม่ได้รับการยอมรับในประเทศบางประเทศ

4. วิธีการเปรียบเทียบ Bitcoin

เรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

4.1. เปรียบเทียบกับเงินตราสินค้าทั่วไป

 • Bitcoin ไม่ต้องมีธนาคารหรือสถาบันใด ๆ เพื่อควบคุม
 • การซื้อขาย Bitcoin ไม่สามารถกู้คืนได้
 • ความผันผวนของราคาของ Bitcoin สูงกว่าเงินตราสินค้าทั่วไป

4.2. เปรียบเทียบกับเงินดิจิทัลอื่น ๆ

 • Ethereum : Ethereum เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีความสามารถหลายอย่าง รวมถึงการใช้ Smart Contract ซึ่งไม่มีใน Bitcoin
 • Litecoin : Litecoin มีความเร็วในการทำธุรกรรมที่สูงกว่า Bitcoin
 • Ripple : Ripple มีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อใช้ในการโอนเงินระหว่างธนาคารและสถาบันการเงิน

5. แนวโน้มของ Bitcoin

Bitcoin มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป เนื่องจากมีการยอมรับมากขึ้นในทุก ๆ วัน และมีการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา Bitcoin ให้ดียิ่งขึ้น

6. สรุป

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูงจากเทคโนโลยี Blockchain และไม่ถูกควบคุมโดยสถาบันใด ๆ ผู้ใช้งานสามารถใช้ Bitcoin ในการซื้อขายหรือชำระเงินได้อย่างอิสระ แต่ยังมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่าเงินตราสินค้าทั่วไป การเปรียบเทียบกับเงินตราสินค้าทั่วไปและเอียดว่า Bitcoin มีความผันผวนของราคาสูงกว่าเงินตราสินค้าทั่วไปและการเสี่ยงที่สูงกว่าเงินตราสินค้าทั่วไปเนื่องจาก Bitcoin ไม่มีภูมิคุ้มกันอย่างเช่นเดียวกับเงินตราสินค้าทั่วไป หากผู้ใช้งานต้องการซื้อขาย Bitcoin นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องรู้จักเว็บไซต์แลกเปลี่ยนที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการซื้อขาย โดยรวมแล้ว Bitcoin ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีอัตราการเติบโตของค่าเงินสูง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป