spot_img

ข่าวการเงิน

หน้าแรกข่าวการเงิน

ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นดัชนีดาวโจนส์วันนี้

1. อะไรคือดัชนีดาวโจนส์ (DJI)? ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DJIA คือ ดัชนีหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยรวมถึงบริษัทต่อไปนี้: American Express Apple Boeing Coca-Cola IBM Microsoft Nike Visa และอื่น...

― Advertisement ―

spot_img

ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นดัชนีดาวโจนส์วันนี้

1. อะไรคือดัชนีดาวโจนส์ (DJI)? ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DJIA คือ ดัชนีหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยรวมถึงบริษัทต่อไปนี้: American Express Apple Boeing Coca-Cola IBM Microsoft Nike Visa และอื่น...

More News

ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นดัชนีดาวโจนส์วันนี้

1. อะไรคือดัชนีดาวโจนส์ (DJI)? ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DJIA คือ ดัชนีหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยรวมถึงบริษัทต่อไปนี้: American Express Apple Boeing Coca-Cola IBM Microsoft Nike Visa และอื่น...
spot_img

Explore more

ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) เรียนรู้เกี่ยวกับหุ้นดัชนีดาวโจนส์วันนี้

1. อะไรคือดัชนีดาวโจนส์ (DJI)? ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DJIA คือ ดัชนีหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยรวมถึงบริษัทต่อไปนี้: American Express Apple Boeing Coca-Cola IBM Microsoft Nike Visa และอื่น...