Tag: bitcoin คือ อะไร

หน้าแรกแท็กBitcoin คือ อะไร

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

เรื่อง Bitcoin คืออะไร? เรียนรู้วิธีใช้ จุดเด่น-จุดด้อย และวิธีการเปรียบเทียบ

1. คำอธิบาย Bitcoin Bitcoin คือสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้มีผู้ควบคุมหรือควบคุมโดยสถาบันใด ๆ เช่นธนาคารกลาง เพราะฉะนั้นมันเป็นสกุลเงินที่อยู่ในรูปแบบตลาดเปิด จึงทำให้ต่างหากจากเงินตราสินค้าทั่วไป โดย Bitcoin มีการถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ Bitcoin ยังเป็นเทคโนโลยี Blockchain ที่มีความปลอดภัยมากกว่าเงินตราสินค้าทั่วไป 2. วิธีการใช้ Bitcoin สำหรับวิธีการใช้ Bitcoin มีขั้นตอนดังนี้ สร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) :...

Categories

spot_img